2. יהדות מזרח אירופה בתודעת הרבנים והדרשנים המהגרים

בכתבה המתייחסת להבדלים שבין יהדות מזרח אירופה לבין יהדות אמריקה נכתב כך : שם [ ברוסיה ] נראה בעליל כי יום השבת יביא מרפא בכנפיו לרפא את מצב היהדות ההרוס , אבל אחרת נראה פה , שומרי שבת מעט מספרם בארץ הזאת כי יום השבת הוא למלאכה ... ויחזיקו במאמר חז " ל עשה שבתך חול כפשוטו ... בהיותו בארץ מולדתו , בכתבו ספר תורה ויהי טובל במקוה את בשרו טרם כתב " זכור את יום השבת לקדשו " הנה בבואו לאמעריקא יגלח זקנו ויחליף שמלותיו ותעבור עליו רוח חדשה להתערב בגוים . 53 ראו : Rabbi Enelow , 'An Active Religion ' , The Emanu-El Review 1916 , Hyman G . Enelow , Manuscript Collection No . 1 1 , Box No . 26 , Folder 1 , AJA ; Idem , . 'Has Preaching a Purpose ?' , Box No . 28 , Folder 1 ראו עליו : אוליצקי , רפורמה , עמ' ; 48-46 אייזנשטיין , זכרונות , עמי . 75 54 ראו : לוינסל , דרשות , קופסא Idem , A New World is Born , New York 1943 , ; 1919 , 3 Preface 55 ראו : שרשבסקי , נחל אברהם , עמ' . 86 56 ראו : 'שמור חכור בדבור אחד , ' הזמן , , 8 . 11 . 1895 , ( 6 ) 1 עמ' . 1 נוסח מקוצר של פרק זה פורסם בדברי הקונגרס העו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי