קיצורים ביבליוגרפיים

ספריות וארכיונים בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים = ) ביםל"א . ( הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , ירושלים D rrnrr הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים = ) אצ"מ . ( American Jewish Archives , Cincinnati , Ohio ( = AJA ) . American Jewish Historical Society , New York ( = AJHS ) . The Jewish Theological Seminary of America , New York ( WTSOA ) . Yeshiva University , New York ( = YU ) . Yivo Institute for Jewish Research , New York ( = YIFJR ) . ספרים , כתבי יד ומחקרים אדירים , עטרת זהב : א ' אדירים , עטרת זהב , א , נויארק עטר " ת . אוליצקי , רפורמה : K . M . Olitzky et . al . ( eds . ) , Reform Judaism in America : A Biographical Dictionary and Sourcebook , Westport , CT and London 1993 אורליאנסקי , דרשות : צ"ה ארליאנםקי , דרשות מהרצה"א , ניו יארק תרפ"ב-תרפ"ז . אטינגר , פולין : ש ' אטינגר , בין פולין לרוסיה , ירושלים תשנ"ה ( בעריכת י' ברטל וי ' פרנקל . ( אטקם , םלנטר : ע ' אטקס , ר ' ישראל םלנטר וראשיתה של תנועת המוסר , ירושלים תשמ"ב . איזראלםון , נוה שלום : ש' איזראעלםאן , נוה של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי