פרק חמישי אידיאולוגיה, דרשנות ומציאות היסטורית

ת " ר : ארבע דרשות הן , דרשת פוליטיקון , דרשת אנרכין , דרשת רב , ודרשת בר מצוה . פוליטיקון מה הוא דורש , גורלך תפיל בתוכנו . אנרכי מה הוא דורש , ונתתי מופתים בארץ דם ואש ותמרות עשן . רב מה הוא דורש , לרב תרבה נחלתו . בר מצוה מה הוא דורש , מכל מלמדי הסכלתי ( רוזנצויג , מסכת עמיריקא , עמ' . ( 24  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי