2. הדרשה וספרות הדרוש כמקורות היסטוריים

ידוע הדבר שישנם הרבה אנשים בעלי גאוה , בעלי מוחות נבובים האומרים , הדרשן הזה איננו מוצא חן בעיני , איני אוהב לשמוע דרוש . ידע נא בעל הגאוה הנבזה הזה , שאם איננו חפץ או איננו אוהב לשמוע דרוש , סימן שאיננו אוהב את כל התורה שבעל פה . כי מה הוא התלמוד אם לא דרוש ? ועוד ידע נא בעל הגאוה הנבוב הזה , כי התורה הקדושה נחלקת לארבעה חלקים הנקראים פרד '' ם והם פשט , רמז , דרוש וסוד . אם כן , הדל"ת של פרד '' ס היא דרוש , ואם ברנש זה איננו חפץ לשמוע דרוש , הוא מחסר מן המלה פרד '' ס את האות ד , ' ונשאר פרס , ועליו לדעת כי פרם הוא מהעופות הטמאים וטמא הוא כל ימי חייו ( לזרוב , מטה יהודה , עמ ' . ( 151 למרות גודלה הכמותי של ספרות הדרוש היהודית ורישומה בכל תקופה ובכל מקום , נזנח חלקה במחקר האקדמי . כתוצאה מכך אין בידינו ולו תמונה חלקית של הדרשה וספרות הדרוש בתקופות רבות בהיסטוריה של עם ישראל , דבר המקשה על כל ניסיון להציע מאפיינים והכללות , מאחר שאלה מתבססים על חומר מועט ביותר ולעתים מזומנות אין אפשרות לראותם בממד השוואתי . הזנחה זו הביאה לכך שהדיון המתודולוגי בדרשה ובספרות הדרוש היהודיים , במיוחד בעת הח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי