3. חבלי קליטה ב'עולם החדש'

א . הסתגלות והתפשרות עם המציאות האמריקנית עם ההגעה לחופי אמריקה החל תהליך מתמשך של הסתגלות והתפשרות עם המציאות האמריקנית , אשר התרחש בקרב כלל אוכלוסיית המהגרים , יהודים ושאינם יהודים כאחד . תחילתו של התהליך בניסיונם של המהגרים לשמר ערכים , נורמות והתנהגויות שמקורם בארצות מוצאם , ודומה שהוא בא לידי סיום כאשר המהגר או אוכלוסיית המהגרים גיבשו לעצמם זהות חדשה באמריקה . גם המהגרים היהודים והנהגתם הדתית עברו תהליך זה , אם כי ביטוייו בקרב המהגר הממוצע שונים בחלקם מאלה שבקרב הרבנים והדרשנים הנדונים . כפי שנראה בהמשך , הרבנים והדרשנים המהגרים מתחו ביקורת נוקבת על עולם הערכים , האמונות , הנורמות וההתנהגויות של החברה האמריקנית בכלל וזו היהודית בפרט . דבר זה אינו עולה בקנה אחד עם ההנחה , שכל רב אשר התיישב באמריקה עבר בהכרח תהליך של אמריקניזציה . דומה שמחקרים אשר עסקו ברבנים ובדרשנים אלה הלכו שבי אחרי העוצמה הרטורית של דרושיהם , בין השאר , ולא עסקו בביטויים השונים של האמריקניזציה : מה היו מוכנים הרבנים לאמץ מהחברה ומהתרבות האמריקנית ומה דחו ? על מה התפשרו ועל מה עמדו בתוקף ? מתולדות חייהם של הרבנים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי