2. ספרות הדרוש של הרבנים והדרשנים

א . ספרים , כתבי יד , הסכמות וסמכות מאות רבות של ספרי דרוש הובאו לדפוס על ידי הרבנים והדרשנים האורתודוקסים המהגרים בתקופת ההגירה הגדולה . כמו כן נשתיירו בידינו כתבי יד של דרשות , כגון אלה של הרב גורוביץ , אשר , למיטב ידיעתי , לא נדפסו או פורסמו . ' יש , כגון הרב יפה , שהדפיסו חלק מכתביהם בעוד שחלק אחר נותר בכתב יד , ויש המעידים שיש תחת ידם כתבי יד שעדיין לא ראו אור , כגון הרבנים זיויץ , מרגליות ורבינוביץ , אולם מקום הימצאם לא נודע . הרב אדירים מציין , שמחוסר כסף ומפאת מחלתו הוא הרב ד"ר אמיל הירש בה יצא נגד דברי רוזוולט בגנות הסוציאליזם , ראו : 'א רבי רעדט פאר ' ן סאציאליזמוס , ' פארווערטס , , 18 . 6 . 1906 , ( 3269 ) 9 עמ' . 10 123 למשל : 'צוויי דרשות איבערי ן סאציאליזמוס , ' פארווערטם , , 8 . 10 . 1901 , ( 1359 ) 5 עמ ' ; 4 'א סובסקרייבער ' ס דרשה געשאנק , ' שם , , 18 . 10 . 1904 , ( 2459 ) 7 עמ' . 5 124 בלונדהיים , הדרשה , עמ ' , 281 טוען , שיש "מעל 500 ספרים , חוברות ומאמרים . " נתון זה אינו מביא בחשבון את הכתבות הרבות שפורסמו בעיתונות היהודית באמריקה , במזרח אירופה ובארץ ישראל על י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי