1. הדרשה בזמנה ובמקומה

א . הדרשה במבחנו של הרב באמריקה בשנות התשעים של המאה התשע עשרה כתב הרב שרשבםקי את הדברים הבאים : בואו אתי אנהגכם אביאכם אל עיר פ ... פ ... שם פנ [ ו ] יה כעת משרת הרבנות ומבקשים אחר רב - אנטיק - ומה אנטיק שהם מבקשים , האם אחר גאון ומשכיל ואיש אמת - חס ושלום לא ולא , כי אם אחר רב דרשן - לפי רוח ההדיוטות ופה מדברת גדולות . ומה יעשה רב בעל כשרונות אשר הטבע מנע ממנו פה מדברת גדולות , עתידים כל בעלי אומנות שיעמדו על קרקע , ועתידים כל הרבנים באמעריקא שיעמדו על "דרוש וקבל שכר . '' הרבנות המתנגדית בליטא במאה התשע עשרה היתה במעמד נחות בהשוואה לראשי הישיבות והלמדנים , מאחר שלימוד התורה עמד בראש סולם הערכים של חברה זו . הוא הדין גם לגבי הדרשנות . כך , דרך משל , הרב שמואל מקלם ( 1867-1797 ) מעיד על עצמו , שהחשש מפני החיוב לדרוש בציבור כרב של קהילה הרתיעו , ולכן לא רצה ליטול עליו משרת רבנות . יתר על כן , הוא מציין שלא הוכשר כלל לדרוש בציבור , דבר המחזק את הטענה בדבר מעמדה הנחות של הדרשה בקרב ראשי הישיבות והלמדנים הליטאים בתקופה הנזכרת . 1 עוד על השפיץ השקרי , ראו : לזרוב , דברי יהודה , עמ' יח-יט , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי