מבוא

ספר זה עוסק בתולדות חייהם ובדרשותיהם של רבבים ודרשנים אורתודוקסיים אשר היגרו ממזרח אירופה לאמריקה בתקופת ההגירה הגדולה . ( 1924-1881 ) הוא מתמקד בדרשה בבית הכנסת , שהיא חלק חשוב ומרכזי בחיי הדת של יהודי אמריקה , ומסב את תשומת הלב לפרק נוסף בהיסטוריה הדתית של יהדות אמריקה . היסטוריה זו ותולדות הדרשה וספרות הדרוש היהודיים בעידן המודרני לא זכו , למיטב ידיעתי , להתייחסות הראויה במחקר האקדמי ' . חיבור זה משיק למספר נושאים אשר זכו לתנופה מחקרית 1 בניגוד לתנופה המחקרית העצומה בשני תחומים אלה בהיסטוריה הכללית . לכמה מחקרים מרכזיים על ההיסטוריה הדתית של אמריקה והאסכולות המרכזיות שנתגבשו בתחום זה , ראו : S . Ahlstrom , A Religious Historyof the American People , New Haven 1972 ; C . L . Albanese , America : Religions and Religion , Belmont , CA 1992 ( second ed . ); R . Baird , Religion in America , New York 1856 ; J . Butler , Awash in a Seaof Faith : Christianizing the American People , Cambridge , MA 1992 ; E . S . Gaustad , A Religious Historyof America , New York 1990 ; D . D . Hall , World...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי