‭.7‬ מודעה של "כנסת הרבנים" כנגד "אגודת הרבנים" ‭(AJHS, P-516, 14-14)‬