4. דמותה ודימוייה של אמריקה בדרוש האורתודוקסי

במאמר העוסק ב " תביעה ל'אמריקניות , ' שהופנתה כלפי הסופרים העברים באמריקה , " עומדת נורית גוברין על "הקריאה לסופרים העברים באמריקה , לבטא את הזמן והמקום שבהם הם נמצאים . " קריאה זו באה "דווקא מםופרי ארץ ישראל , שקראו להם להיות ' אמריקנים ' גם בספרות ותבעו מהם לתת 'יותר אמריקה' בכתיבתם . " תביעה דומה כלפי הרבנים והדרשנים המהגרים בתקופה הנדונה היתד . מיותרת ; דרשותיהם ודרושיהם עמוסים בהתייחסויות לאמריקה , עד שבכתבי כמה מהם קשה למצוא עמוד שאין בו התייחסות ישירה או עקיפה לאמריקה . בדיון זה נתחקה אחר המונחים וההקשרים שבאמצעותם התייחסו הרבנים והדרשנים לאמריקה , ונבדוק את הערכים והנורמות שאיפיינו לפי הבנתם , את המציאות החברתית תרבותית בארץ זו . נתייחס בעיקר לשלושה ממדים : שמותיה וכינוייה של אמריקה ; מטבעות לשון המלמדות על החברה והתרבות האמריקניות ; וערכיה של חברה זו , הנתפסים לא אחת כמנוגדים לאלה של החברה היהודית המזרח אירופית בפרט והמסורת היהודית בכלל . תואריה הפופולריים ביותר של אמריקה בתודעה העממית ובמחקר הם "טריפענע מדינה" - מדינה טריפה , ו " גולדענע מדינה " - מדינת הזהב . לא פעם הם משמשי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי