3. הערות מתודולוגיות וטכניות

יש פער ואף מתח מסוים בין תיחום המחקר לתקופת ההגירה הגדולה לבין העיסוק בתולדות חייהם ובכתביהם של אישים שחיו , פעלו וכתבו לפני 1881 ואחרי . 1924 אולם חלק משמעותי ביותר , לעיתים מרכזי , של שנותיהם הפעילות כרבנים וכדרשנים עבר עליהם באמריקה בתקופה זו וחלק נכבד מכתביהם נכתב ונדפס בשנים אלה . חלקם האחר ראה אור בעשור שלאחר מכן . ככלל , רוב הכתבים שנתפרסמו בשנות העשרים והשלושים ממשיכים , בתוכנם ובתפיסת העולם המוצגת בהם , את מה שראו מחבריהם לנגד עיניהם בתקופת ההגירה הגדולה . יתר על כן : חלק נכבד מעיסוקם הדרשני ומתודעתם קשור למציאות ההיסטורית , החברתית והדתית של ההגירה הגדולה , גם לאחר שתקופה זו נסתיימה . הרחבת התקופה הנחקרת עד לשנת 1939 יוצרת בעיה מתודולוגית מאחר שהחל בשנות העשרים צמח באמריקה דור חדש של רבנים ודרשנים אורתודוקסים , דוגמת ליאו יונג , ( 1987-1892 ) הרברט ש ' גולדשטיין ( 1970-1890 ) ויוסף ח' לוקשטיין , ( 1979-1902 ) רבים מהם מזוהים עם , Rabbinical Council of American שעם הזמן נטלו את הבכורה מעמיתיהם . תפיסותיו של דור זה את יהדות אמריקה ובעיותיה , הכשרתו , הגותו וגישתו למעמדה ולתפקיד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי