1. תקופת ההגירה הגדולה והאורתודוקסיה היהודית באמריקה

א . ההגירה הגדולה ודפוסי התארגנות אף שנהוג לציין את 1881 כשנה שבה החלה ההגירה הגדולה ממזרח אירופה למערבה ולאמריקה , הרי שמחקרו המקיף של קוזנץ מצביע על תחילתם של גלי הגירה גדולים כבר בשנות השבעים של המאה התשע עשרה . כלומר , מדובר בתקופה של כחמישים . Berkeley , Los Angeles and London 1997 הדיונים בספר זה הושפעו ממחקרים אלה בדרכים מגוונות שלא תמיד ניתן למקדן . ראו : S . Kuznets , 'Immigration of Russian Jews to the United States : Background . and Structure ' , Perspectives in American History , 9 ( 1975 ) , pp . 35-124 על חשיבותה של שנת , 1881 ראו . ב"צ דינור , במפנה הדורות , ירושלים תשט '' ו , עמ ' . 68-65 שנה , וברור שהדיון בה במיקשה אחת חוטא לשונות הרבה שבין פרקי זמן שונים במהלכה . כך , דרך משל , ברור שחווייתו של המהגר הממוצע בשנות השבעים של המאה התשע עשרה שונה לגמרי מזו של עמיתו שיצא לדרכו בשנות העשרה של המאה העשרים - החל בתנאי הדרך ממזרח אירופה למערבה , עבור במשך ההפלגה לאמריקה ובאיכותה , וכלה במצבה של הקהילה היהודית באמריקה שאליה הגיע המהגר בתום מסעו . זאת ועוד , ההגירה לאורך התקופ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי