1. תהליכי רצף ותמורה בדרשותיהם של הרבנים והדרשנים המהגרים

תהליכי הרצף והשינוי החלים בדרשות ובדרושים ניתנים לבחינה באופנים שונים , ובהם : השוואת צורתם , מבנם ותוכנם לאלה של בני דורם המצויים במקומם ובמקומות שונים ברחבי תבל ; השוואתם לאלה של אותם אישים שהשפיעו על התפתחותו הרוחנית של הדרשן ; השוואת דרשותיו של אותו דרשן אשר נישאו בפרקי זמן ובמקומות שונים במהלך חייו ; והשוואתם לדרשות ולדרושים של דרשנים בני הזמן והמקום , הנמנים על זרמים דתיים אחרים . כפי שראינו , כמה מחקרים מציינים שבמזרח אירופה נישאו דרשות בשבתות ובמועדים מיוחדים , כגון : בשבת הגדול , בשבת תשובה ובחגים , ואילו באמריקה נדרשו הרבנים לשאת דרשה מדי שבת בשבתו ולעיתים כמה פעמים באותה שבת , וכן בימות השבוע . אולם התמונה מורכבת יותר : ראשית , קביעות אלה מתייחסות על פי רוב לדרשנים שנשאו משרות קבועות ואינן מביאות בחשבון את המגידים הנודדים ; שנית , בערים רבות נישאו דרשות מדי שבוע , וכך לעיתים גם בעיירות ובכפרים '; ולבסוף , חלה עלייה במעמדה של הדרשה , במרכזיותה ובחשיבותה במזרח אירופה במאה התשע עשרה , המתבטאת בכמות הדרשות שנישאו ובקריטריונים לבחירת רבנים לקהילות השונות . כלומר , תהליך עליית מרכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי