פרק ראשון רבנים ודרשנים מהגרים: עיון ביוגרפי והיסטורי־חברתי

החכם הגדול והמצויין בידיעותיו הרבות והגדולות בטבע וקורות מין האנושי , באקל האנגלי , מחליט באחד מחיבוריו המחוכמים על א [ ו ] דות קורות הציוויליזאציה האנגלית , כדברים האלה : לוא היו בידינו קורות חיי כל איש פרטי , כתובים בידיו על א [ ו ] דותיו , ומהלך מחשבותיו בלי שום כחל ושרק כלל , אז היינו יודעים מטבעו של מין האנושי מתכונות נפשו , מכשרונותיו וחסרונותיו הרבה יותר מאד מאשר הננו יודעים עתה מהספרים הגדולים הרבים שנתחברו מידי רבים מאנשי ההיסטוריה ( אורליאנסקי , דרשות , הקדמה . ('  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי