1. מקורות, משלים ודימויים

א . השימוש במקורות יהודיים המקורות שלהם נזקק הדרשן מלמדים על שורשיו הרוחניים ועל דפוסי הדרשנות וספרות הדרוש שמהם הושפע , ויש להם השפעה מכרעת על תוכן דרשותיו , מבנן וצורתן . אומנם יש חשיבות מכרעת למיבחר הספרים העומדים לנגד עיני הדרשן בהכינו את דרשותיו , ' אולם בהעדר מידע על כך , לא נותר לנו אלא להסתייע בדרושים שנשתמרו בידינו . אף שרבנים ודרשנים מהגרים רבים באו מרקע אורתודוקסי מתנגדי מזרח אירופי דומה , והיגרו לאמריקה באותה תקופה , יש הבדלים בין המקורות השונים המשמשים אותם . כמה מחוקרי ספרות הדרוש היהודית ניתחו את אופני השימוש במקורות של דרשנים בתקופות שונות כדי לעמוד על התכנים הנדונים בדרשות ועל אופן הדיון בהם , תוך השוואתם למקורות המסורתיים ולמקורות בני הזמן והמקום . ההתחקות אחר מקורותיהם של דרשנים התמקדה בעיקר באלה המסורתיים : התנ " ך , המשנה , התלמודים , המדרשים והספרות הרבנית לדורותיה . אולם גם סיפורים , דימויים , משלים ומקורות כלליים למיניהם מלמדים רבות על הדרשן ועל קהל מאזיניו . בפרק זה נבחן את המקורות שלהם נזקקים הדרשנים , אם בצורה מתוכננת ואם אסוציאטיבית , במטרה להתחקות אחר מידת ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי