אורתודוקסיה בעולם החדש

קימי ק 3 לן קימי קפלן אורתודוקסיה בעולם החדש רבנים ודרשנות באמריקה ( 1924-1881 ) קימי קפלן אורתודוקסיה בעולם החדש רבנים ודרשנות באמריקה 11924-1881 ) A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו " ח , צבי יקותיאל , פרופ ' ג ' רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלם , ד"ר מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי