‭.4‬ כינוס המונים בבוסטון בהשתתפות הרבנים מרגליות ופרידרמן ‭(A.1HS, 554)‬