‭.5‬ מכתב של יודלביץ בעניין תביעה לדין תורה ‭< AJA, sc-6860)‬