‭.3‬ מפה הממחישה למהגרים את גודלה של אמריקה בהשוואה לרוסיה. המפה הובאה בספרו של ‭.I F. Carr, Guide to the United States for the Jewish Immigrant, New York 1913‬