‭.2‬ מודעה המכריזה על ועידה ארצית של אגודת הרבנים המטיפים ‭(A.IA. sc-6860)‬