3. מקומה של הציונות בקרב הרבנים והדרשנים המהגרים

הציוניות האמיריקנית היא צמח זר , חלש , בעל גבעול דק וחסר לשד , שעליו נובלים ונושרים כבר בתחילת גידולם . החברות מתיםדות באופן מלאכותי , החברים הם חברים "דרך אגב " וציוניים "על מנת " והמנהיגים הם , על פי הרוב , הדיוטים קופצים בראש . וההנהגה הרשמית , היא , בתור מושפעת , םך הכולל מן החולשות הרוחניות של החברות היחידות , ובתור משפיעה - קצרת ראות , שכלי זינה הם המאורעות הזמניים , ולפיכך גם הצלחתה עולה ויורדת בהסכם עם המקרים הארעיים . א . חקר האורתודוקסיה והציונות באמריקה במיפנה המאות התשע עשרה והעשרים בדור האחרון פורסמו שני מחקרים מקיפים על שנותיה הראשונות של התנועה הציונית באמריקה , ומהם עולה שזו תפסה מקום מרכזי בקרב העילית הפוליטית חברתית דתית ובשיח הציבורי , בניגוד לציטוט שבו פתחנו . האורתודוקסיה באמריקה ותנועת " המזרחי " אינן זוכות להתייחסות רבה במחקרים אלה . פריזל מזכיר את ייסודה של אגודת "כנסת ציון המצוינת " אשר הוקמה בסוף שנת 1897 ביוזמתו של הרב ד " ר הלל קליין , רבה של הקהילה האורתודוקסית ההונגרית בניו יורק . קליין היה מעורב גם בהקמת "אגודת הקהילות לציון " בשנת , 1902 ומטרת שתי אגוד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי