אורתודוקסיה בעולם החדש

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו " ח , צבי יקותיאל , פרופ ' ג ' רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלם , ד"ר מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע קרן לוציום נ' ליטאואר , ניו יורק קרן קורט , סן פרנסיסקו הקתדרא לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע"ש יקותיאל וחנה קליין , אוניברסיטת בר אילן הקרן ע"ש אלכסנדר ד ' דושקין , ליד המכון ליהדות זמננו , האוניברסיטה העברית בירושלים משרד המרע , התרבות והספורט © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem Printed in Israel , 2002 מסת " ב ISBN 965-227-158-6 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-483 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס " ב אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב ; מרכז ולמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ') גרף חן (' בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר