סיכום

כי גם ספרי המחקר והדרוש אשר נולדו בדורות האחרונות וגם החדשים אשר מקרוב באו , יתנו עדיהן כי כולם נולדו על ברכי ההכרח לפי המקום והזמן ולפי חבורת האנשים המשפיעים על רוח המחבר , המכריחים ומביאים אותו לידי עיון ומחשבה בחלק האגדה כיד ד ' הטובה עליו ( פרידרמן , נחלת יעקב , הקדמה , עמ ' . 0-ה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי