‭.6‬ מכתב של מרגליות לרב לוין מסינסינטי בנוגע לסכסוכים עם אגודת הרבנים ‭(A) A, sc-6860)‬