מבוא

עמוד:13

מבוא ספר זה עוסק בתולדות חייהם ובדרשותיהם של רבבים ודרשנים אורתודוקסיים אשר היגרו ממזרח אירופה לאמריקה בתקופת ההגירה הגדולה . ( 1924-1881 ) הוא מתמקד בדרשה בבית הכנסת , שהיא חלק חשוב ומרכזי בחיי הדת של יהודי אמריקה , ומסב את תשומת הלב לפרק נוסף בהיסטוריה הדתית של יהדות אמריקה . היסטוריה זו ותולדות הדרשה וספרות הדרוש היהודיים בעידן המודרני לא זכו , למיטב ידיעתי , להתייחסות הראויה במחקר האקדמי ' . חיבור זה משיק למספר נושאים אשר זכו לתנופה מחקרית 1 בניגוד לתנופה המחקרית העצומה בשני תחומים אלה בהיסטוריה הכללית . לכמה מחקרים מרכזיים על ההיסטוריה הדתית של אמריקה והאסכולות המרכזיות שנתגבשו בתחום זה , ראו : S . Ahlstrom , A Religious Historyof the American People , New Haven 1972 ; C . L . Albanese , America : Religions and Religion , Belmont , CA 1992 ( second ed . ); R . Baird , Religion in America , New York 1856 ; J . Butler , Awash in a Seaof Faith : Christianizing the American People , Cambridge , MA 1992 ; E . S . Gaustad , A Religious Historyof America , New York 1990 ; D . D . Hall , Worldsof Wonder , Daysof Judgment : Popular Religious Belief in Early New England , Cambridge , MA 1989 ; R . T . Handy , The Protestant Quest for a Christian America , 1830-1930 , Philadelphia 1967 ; W . R . Hutchison , The Modernist Impulse in American Protestantism , Cambridge , MA 1976 ; Idem ( ed . ) , Between the Times : The Travailof the Protestant Establishment in America , 1900-1960 , Cambridge , UK and New York 1989 ; M . E . Marty , Pilgrims in Their Own Land : Five Hundred Years of Religion in America , New York 1984 ; P . Miller , Errand Into the Wilderness , Cambridge , MA 1956 ; Idem , The New England Mind : The Seventeenth Century , New York 1939 ; R . L . Moore , Religious Outsiders and the Makingof Americans , New York 1986 ; H . R . Niebuhr , The Kingdomof God in America , New York 1959 ; Idem , The Social Sourcesof Denominationalism , New York 1 929 ; M . A . Noll , A Historyof Christianity in the United States and Canada , Grand Rapids , MI 1992 ; R . A . Orsi , The Madonnaof 115 th Street : Faith and Community in Italian Harlem , 1880-1950 , New Haven 1985 ; A . M . Schlesinger , A Critical Period in American Religion , 1875-1900 , Philadelphia 1967 ; W . W . Sweet , The Storyof Religion in America , New York 1930 ; Idem , Religion in the Developmentof American Culture , 1765-1840 , New York 1952 ; Idem , Religion on the American Frontier , New York 1964 ; F . J . Turner , The Frontier in American . History , New York 1920 לקובצי מאמרים המציעים םדר יום חדש בתחום , ראו : H . S . Stout and D . G . Hart ( eds . ) , New Directions in American Religious History , New York and Oxford 1997 ; T . A . Tweed ( ed . ) , Retelling U . S . Religious History ,

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר