5. עתיד היהדות באמריקה

בהתייחסו לעתיד היהדות באמריקה , תוהה הרב יעקב ד' גורדון "אם לא יבוא חלילה זמן כזה אשר לראות טפום יהודי אמיתי יהי ' בתמונה בדברי הימים או בבית עתיקות . " י ' הרב גלנטי מעיד על כאבו לנוכח המצב שבו מצויה , לדעתו , יהדות אמריקה במילים הבאות : "אבל מה גדל הוא הכאב , אצלינו היהודים האמעריקאים ! כאשר אנו חושבים על דבר עתידתינו פה . " ... הספק בדבר עתיד היהדות באמריקה מקנן גם בדבריו נושאי הנימה המיואשת של גרשון רוזנצויג , הנשענים על דימויים הלקוחים מהלכות סוכה : "ישרש יעקב בארץ החדשה ! סוכת ישראל הנופלת ברוםיא תבנה ותכונן מחדש על אדמת אמעריקאי אכן מה יהיה משפט הסוכה הזאת ? התהיה כשרה כדת וכדין ? אם לא תהיה למטה מעשרה טפחים וחמתה מרובה מצלתה ? אל אלהי ישראל הוא יודע ' . " ! כפי שהראה הרצברג , נימות פסימיות דומות נתפרסמו בעיתונות בת הזמן והמקום הן באמריקה והן במזרח אירופה . לאור עמדותיהם של הרבנים והדרשנים המהגרים ביחס למתרחש סביבם וביחס לאמריקה , ניתן לצפות שיחסם לשאלת עתידה של היהדות באמריקה ישא אופי דומה . ואכן , הדעה השלטת בקרב רובם היא , שיהדות אמריקה בכלל וזו האורתודוקסית בפרט עתידות להצטמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי