פרק שני הדרשן, הדרשה, הקהל וספרות הדרוש בזמנם ובמקומם

שפיץ . כן קוראים באמעריקא הדרשה שידרוש הפרעדיגער , כי אמת מלבן לבוני ושקרא אחד כרעיה ( םינגר , זכרון בספר , עמ ' . (' 130  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי