פתח דבר

עמוד:10

מי שיהיה , הולכות ומשתקעות , מתקטנות ומתבטלות בו יותר ויותר . אני וחברי באים אל הבית הזה ימים ושנים , ולא עלתה ביד [ י ] נו לל קק מעל הים הזה רק ט [ י ] פות אחדות , והט [ י ] פות האלה לא לבד כי לא ישברו את הצמאון כי אם עוד יגדילוהו ' . תיאור זה קולע לתחושותי בהיכנסי לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ( להל ן ביםל '' א , ( המכיל את האוסף הטוב ביותר של ספרות הדרוש הנדונה בספר זה . יצאתי נשכר ממסירותם , מיעילותם ומאדיבותם של עובדי מוסד זה . נסתייעתי בספריות נוספות וזכיתי לעזרתם של ספרנים וספרניות רבים במוסדות אלה : אוניברסיטת בר אילן , אוניברסיטת ברנדייס , אוניברסיטת הרווארד , אוניברסיטת פיטסבורג , חיברו יוניון קולג ' בםינםינטי , הסמינר התיאולוגי היהודי וישיבה יוניברסיטי . הוא הדין לארכיונים שנעזרתי באוספים המצויים בהם וקיבלתי את רשותם לצטט מהם : הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ; המכון לתצלומי כתבי יד , ביםל"א ; American Jewish Archives ( AJA ); American Jewish Historical Society ( AJHS ); Yeshiva University Archives ; The Library of the Jewish Theological Seminary of , America ועובדיהם המסורים , שידיעותיהם פתחו בפני תמיד כיווני עניין חדשים . לבסוף , התמונות והמסמכים שצורפו לספר מקורם במכון לתצלומי כתבי יד , ביםל"א , במשפחת לוין מפיטסבורג ( תמונתו של הרב זיויץ n , ( XI AJA . AJHS יסודו של ספר זה בעבודת דוקטורט שנכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים ואושרה בשנת תשנ " ו . במהלך השנים שעברו מאז הגשת העבודה זכיתי להערות רבות שהעמידוני על שגיאות ואי דיוקים רבים . כמו כן הצטברו מקורות נוספים ונתבררו ונתחדדו דברים שניסוחם הקודם מעיד יותר מכל על כך שהם לא היו ברורים ומובנים היטב לכותבם . כל אלה חייבו עיבוד מחדש , ואף שתשתית העבודה נשארה - אין עמוד שלא באו בו תיקונים , ומעטים הם המשפטים וההערות שנותרו בפי שהיו . רובו הגדול של פרק המבוא על שני חלקיו נכתב מחדש , והוא מתייחם לשורה ארוכה של נושאים שלא נדונו כלל בעבודה הנזכרת . את עיקר עיצוב דרכי במחקר אני חב למורי , פרופסור יוסף דן , אשר הדריכני במסירות אין קץ בכל שלבי המחקר , כתיבת העבודה ועיבוד הספר . אין בפי מילים הראויות לתאר את אשר הרווחתי מעצתו הנבונה , מביקורתו הנוקבת והחדה כתער , ומתמיכתו וסיועו בכל דבר ועניין . ביקורתו , שניתנה תמיד בעדינות ובסבר פנים יפות , ר ' בריינין , 'בבית עקד ספרים , ' האשכול , ד ( תרס"ב , ( עמ' . 62 וראו עוד תיאוריו לאורך המאמר , עמ' . 65-62

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר