ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות

ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות

מחבר: עמיר פוקס ומרדכי קרמניצר
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: רשויות השלטון; רשויות השילטון
הפרדת רשויות משמעה חלוקת הכוח בין הרשויות לשם שמירה על חירות היחיד, לעיתים מתוך חפיפה ופיקוח הדדי, גם בנושאים של חקיקה וביצוע. האם משמעה "חומה סינית" בין הרשויות כך שכל החלטה של בית המשפט שמתערבת בחקיקה או בהחלטת ממשלה היא פגיעה בהפרדה זו? עיקר ההמלצות כאן עניינן הגנה על בית המשפט העליון מפני היוזמות המבקשות לפגוע בסמכויותיו. תכליתן של ההמלצות הנוספות היא לחזק ולעגן את מעמדו של בית המשפט ואת סמכויות הפיקוח של הכנסת על עבודת הממשלה. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט, שלטון וממשל
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
2  3  4  6  8  9  10  12  15