הצעות חוק שמשתמשות במונח "הפרדת רשויות"

27 פרק 2 | המתקפה על בית המשפט והשימוש ברטוריקה של הפרדת רשויות הצעה זו מבקשת למעשה לאיין את העליונות הנורמטיבית של חוקי היסוד, ובכך להפוך את כוחה של הרשות המחוקקת לבלתי מוגבל . שכן גם אם בית המשפט יפנה את תשומת הלב לסתירה לחוק יסוד, יהיה המחוקק רשאי להתעלם מכך ולהשאיר את הסתירה על כנה . רעיון זה לא רק שאינו מקדם את הפרדת הרשויות ( במובן של חלוקת סמכויות, איזונים ובלמים ) אלא להפך — יש בו פגיעה קשה בפיקוח על הרשות המחוקקת, וכמובן גם על הממשלה השולטת על מעשי הכנסת מכוח הרוב הקואליציוני . מכאן שהצעה זו עושה שימוש בכוח הרטורי של המונח "הפרדת רשויות" בפרשנותו הנוקשה כ"חומה סינית" כדי לפגוע במהות הדוקטרינה — מניעת כוח מוחלט מאחת הרשויות ושמירה על החירות . הצעה זו כונתה לעיתים "המודל הבריטי", אך כפי שנציג להלן בסקירה המשווה, בין הנהוג בישראל ובין המודל הבריטי יש הבדלים רבים, ובהם מנגנונים שאינם קיימים בישראל לפיקוח על המחוקק לבל יפגע בזכויות אדם . 39 הצעת חוק-יסוד : השפיטה ( תיקון — הפרדת רשויות ) הצעת חוק זו, 40 שהוגשה לכנסת ה- 20 בחתימתם של 16 חברי כנסת ממפלגות הבית היהודי, ישראל ביתנו, הל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר