ארצות הברית

46 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות ומעניקה לו את הסמכות הבלעדית לחקיקה פדרלית . בניגוד לנהוג בבריטניה, כאן האזרחים בוחרים את חברי שני הבתים, אם כי עקרון הייצוג ממומש בהם בדרכים שונות : בית הנבחרים משקף את גודל האוכלוסייה בכל מדינה, ואילו הסנאט מעניק ייצוג שווה לכל המדינות ( שני סנאטורים מכל מדינה ) . לפי חוקת ארצות הברית כל חוק חייב לקבל את אישורם של הסנאט ושל בית הנבחרים . הסנאט אינו רשאי להציע חוקים המטילים מיסים — סמכות זו נתונה בלעדית בידי בית הנבחרים — אך חוקים כאלה דורשים בכל זאת את אישורו . לפי הנוהג, הסנאט גם אינו מוסמך ליזום חקיקה העוסקת בהקצאת כספים . בראש הרשות המבצעת עומד כאמור אדם יחיד, הנשיא, האחראי על ניהול הממשל . 91 על הנשיא אסור לכהן ברשות המחוקקת . הנשיא ממנה נושאי תיקים, תפקיד המקביל לזה של שר בשיטה הפרלמנטרית . נושאי התיקים מכונים "מזכירים", משום שהם משמשים ידו הארוכה של הנשיא ואינם נושאים באחריות משותפת ממשלתית, בניגוד לשרים בממשלה במשטר הפרלמנטרי . הסמכות השיפוטית נתונה בידי בית המשפט, המורכב מכמה ערכאות שיפוט . 92 חלוקת הסמכויות בארצות הברית בא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר