תקציר

עמוד:8

8 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות הברורות ביותר לכך הן העובדה שרוב חברי הממשלה הם למעשה חברי כנסת, ולממשלה יש רוב קבוע בכנסת, ושבממשלה פועלת "ועדת שרים לחקיקה" החולשת על רוב החקיקה בכנסת . נוסף על כך, גם בהיבטים רבים אחרים יש חפיפת סמכויות ופיקוח הדדי בין הרשויות . בדיקה של היחסים בין הרשויות העלתה כי הכנסת חלשה מאוד באופן מבני, מבחינת סמכויות הפיקוח שלה על הממשלה . כך גם נסקרו יחסי הרשות השופטת עם הרשויות האחרות ונמצא כי סמכויות הפיקוח שלה, שהיו מקובלות עוד מיום הקמת המדינה, התחזקו בשנות השמונים והתשעים, בין השאר בעקבות החקיקה בכנסת בשנת 1992 של חוק- יסוד : כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד : חופש העיסוק . במחקר המשווה ניתחנו במפורט ארבע שיטות דמוקרטיות בארבע מדינות : ארצות הברית, גרמניה, צרפת ובריטניה . בכל המדינות נמצאו גישות שונות באשר למידת הגמישות בחלוקת הסמכויות וברכיב ההפרדה, אך בשום מדינה לא נהוגה שיטה הקרובה אפילו לזו המוצעת על פי גישת ה"חומה הסינית" . בכולן נהוגים רכיבים שונים של פיקוח על כוחו של הרוב הפוליטי . מעבר לכך, בדיקה של המצב במדינות אלו, ובדיקה רוחבית של מדינות נוספות, מדגישה את השוני בין רוב מדינות העולם לבין המצב בישראל : במדינות אחרות נקבעו איזונים ובלמים אחרים בין הרשויות — כגון עצם קיומה של חוקה קשיחה, וטו נשיאותי על חקיקה, פרלמנט המחולק לשני בתים, שיטת בחירות אזורית, כפיפות לבתי דין בינלאומיים — ואילו בישראל המוסד האפקטיבי היחיד המקיים ביקורת חוקתית ומינהלית על הרשות המחוקקת והמבצעת הוא בית המשפט העליון . על רקע זה, מתחדד עוד יותר הניסיון לפגוע ב"כבשת הרש" הזאת בישראל . יתרה מזו, בישראל ניתן בקלות רבה לתקן את חוקי היסוד, שהם המקבילה לחוקה, ומכאן שממילא ההגנה על זכויות המיעוט בישראל והריסון של כוח הרוב — חלשים מאוד . מתן כוח נוסף בדמות "פסקת התגברות" או שלילת כוחו של בג"ץ עלול להביא את ישראל למצב של שלטון רוב בלתי מוגבל לחלוטין . במחקר ניתחנו גם את פסיקת בית המשפט העליון העוסקת בדוקטרינה . בדומה למחקרים קודמים, מצאנו כי ישנם מקרים לא מעטים שבהם בית המשפט העליון עושה שימוש ברטוריקת ה"הפרדה", בעיקר כאמצעי רטורי לדחיית עתירות . לדעתנו, הרטוריקה של "הפרדה" יכולה להתאים במקרים מסוימים, בעיקר כאשר העתירה מזמינה את בית המשפט להיכנס לליבת הסמכות של רשות אחרת — כגון הבקשה להורות לכנסת לחוקק חוק ספציפי .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר