שלילת הביקורת החוקתית על חוקי היסוד

120 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות ד"ר יניב רוזנאי, בספרו Unconstitutional Constitutional Amendments שראה אור בשנת ,2017 עסק בדוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי . לפי ממצאיו, ברוב המדינות החוקה שותקת באשר להתערבות בתי המשפט בתיקון חוקתי שאינו חוקתי . במדינות אלו מופעלת לרוב, בפועל, ביקורת שיפוטית באשר לשאלה אם תיקון חוקתי סותר עקרונות חוקתיים אשר החוקה קובעת בפירוש שאינם ניתנים לשינוי, או שהם כאלה במשתמע ( למשל בגרמניה, בברזיל, בצ'כיה ובהודו ) . במדינות אחדות החוקה קובעת במפורש את כוחו של בית המשפט לבקר תיקונים בחוקה ( למשל באוקראינה, במולדובה וברומניה ) . יש גם מדינות שבהן החוקה אינה שותקת בעניין ביקורת שיפוטית על תיקון חוקתי, ובתי המשפט בהן נמנעו מהפעלת ביקורת שיפוטית כזאת ( כך בארצות הברית, בנורווגיה ובצרפת ) . מקרה חריג הוא הונגריה, שבה תיקון משנת 2013 לחוקה קובע במפורש כי בית המשפט החוקתי אינו יכול לבקר ( מהותית, לא פרוצדורלית ) תיקונים לחוקה . התיקון אושר בבית המשפט בהונגריה . יש לזכור כי הונגריה בגלגולה הנוכחי אינה דוגמה ומופת למשטר דמוקרטי ליברלי, בלשון המעטה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר