היחסים בין הממשלה לכנסת

76 מחקר מדיניות 127 | ניוד זכויות סוציאליות במעבר בין עבודות גם בהצהרת האמונים של השרים . חקיקת הכנסת מסמיכה את הממשלה לתקן תקנות, וכאמור לעיל תקנות בעלות תוקף פלילי טעונות אישור של הוועדה הרלוונטית בכנסת . ואולם בפועל ברור כי שליטתה של הממשלה ברוב הקואליציוני בכנסת ( רוב אוטומטי כל עוד הממשלה יציבה ) הופכת את היוצרות, ובמובנים רבים לא הממשלה היא "סוכנות הביצוע" של הכנסת, אלא הכנסת היא "סוכנות החקיקה" של הממשלה . אמר זאת השופט נועם סולברג בבג"ץ קווטינסקי : דברים אלו נכונים ביתר שאת בשיטת המשטר הפרלמנטרית הנהוגה בישראל, שבה מחזיקה הרשות המבצעת ברוב מקרב חברי הרשות המחוקקת ; כפועל יוצא מכך בדרך כלל "שולטת" הממשלה בכנסת הלכה למעשה . 212 וכך כתב גם יגאל מרזל במאמרו "חובת האמון של הממשלה כלפי הכנסת" : 213 אכן לא פעם במשטר פרלמנטרי הממשלה מורכבת מחברי הפרלמנט עצמם ( ברובה או כולה ) . על רקע זה תפיסה של הפרדת רשויות מלאה אינה אלא "פורמליזם לגליסטי", ובמידה רבה ניתן להגדיר את הממשלה ביתר דיוק : "החלק המוביל" של הפרלמנט . כוחה העודף של הממשלה כלפי הפרלמנט עצמו ובמסגרתו בא לידי ביטוי בין היתר בר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר