פרק 6. מקרה מבחן — התייחסות לתזכיר חוק־יסוד: החקיקה