"על רוח החוקים": מונטסקייה

15 פרק 1 | ההיסטוריה והתאוריה של מושג הפרדת הרשויות משנתו הוא הניסוח הבהיר של הרציונל להפרדה ותיאור הסכנה הטמונה בהיעדר הפרדה : מונטסקייה מסביר כי הרציונל להפרדה הוא ההגנה על החירות ונטרול סכנת העריצות . חלק משמעותי מחיבורו של מונטסקייה מוקדש להבחנות בין סוגים שונים של ממשלים . המשטר העריץ ( הדספוטי ) מתואר כמשטר השלילי והמסוכן ביותר ; לדבריו, "עקרו של הממשל הדספוטי הוא הפחד" . 7 הוא מתאר את השליט הדספוטי כאדם מפוחד, מסוגר, המתקשה לקיים גם את עקרונותיו שלו באופן הגיוני : "כאשר הפראים בלואיזיאנה חושקים בפרי, הם כורתים את גזע העץ ואוספים את הפרי . הרי לכם טיבו של משטר העריצות" . לפי מונטסקייה, אם אדם אחד יחזיק בשתיים מן הסמכויות יש סכנה שתתהווה עריצות . סכנה חריפה במיוחד של יצירת מוקד כוח מוחלט מתעוררת כאשר אותו אדם מחזיק בכל שלוש הסמכויות : אבוד יאבד הכל אם אותו אדם אחד ויחיד, או גוף אחד ויחיד — הנסיכים, האצולה או העם כולו, יפעיל לבדו את שלוש הסמכויות האלה : הסמכות לחוקק חוקים, הסמכות להוציא לפועל החלטות שהתקבלו בענייני הציבור והסמכות לשפוט מעשי פשע ולהכריע בסכסוכים בין פרטים . 8 על הקש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר