ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות

עמוד:2

נ ו ב מ ב ר 9 1 0 2 ב י ז ו ר ס מ כ ו י ו ת ו ל א ה פ ר ד ת ר ש ו י ו ת ע ל מ נ י ע ת כ ו ח מ ו ח ל ט מ ר ש ו י ו ת ה ש ל ט ו ן עמיר פוקס | מרד כי קרמני צר מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 3 3 1

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר