פרק 5. פסיקת בית המשפט העליון הנוגעת לעקרון הפרדת הרשויות

94 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות את בית המשפט כהצדקה לאי- התערבות, וכי בית המשפט הדגיש את יסוד ההפרדה שלה . כפי שמראה הס, מפסקי דין עקרוניים שנידונה בהם הפרדת הרשויות עולה תמונה מורכבת . כבר בפסק הדין הראשון שדן בדוקטרינה לעומק, ליון נ' גוברניק משנת ,1948 נטען כי — תורת הפרדת הרשויות בתוך המדינה איננה היום עוד כל כך קבועה וקפואה כמו לפי תורת Montesquieu בשעתו, ובפרט התגברה הדעה בתורת המשפט הכללית שעל השופט, במקרים שאין בפניו לא חוק ולא מנהג, למלא את התפקיד של המחוקק במקום להכניס את גוף- העובדות למיטת- סדום של חוק קיים אשר לאמיתו של דבר איננו מכיל הוראה בדבר גוף- העובדות הנדון לפניו . 261 ברי כי בית המשפט מייצג פה סטייה מהגישה הנוקשה של הפרדת הרשויות, שהוא מייחס ( בטעות ) למונטסקייה . בהמשך אותו פסק דין בית המשפט מסרב לבטל חקיקה מפורשת כל עוד אין לו הוראות מ"סדר עליון", אך סבור כי הוא רשאי לפסול פעולות של שרים שנעשות מתוך חריגה מסמכות . בפסיקתו החשובה של הנשיא שמגר בעניין פלאטו שרון הדגיש שמגר את חשיבות האיזון והפיקוח ההדדי, האי- תלות בין הרשויות והריסון העצמי של הרש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר