פרק 2. המתקפה על בית המשפט והשימוש ברטוריקה של הפרדת רשויות