פרק 3. מודלים של הפרדת רשויות או ביזור סמכויות: סקירה השוואתית