סוגיית המינוח

125 פרק 7 | סיכום והמלצות לכן, כאשר עוסקים בדוקטרינה יהיה מועיל לטעמנו להשתמש במונח נוסף כגון "ביזור סמכויות" או "חלוקת סמכויות", 298 כפי שעשה השופט מישאל חשין בפסקיו . אפשר גם לצרף אליו את המונח "איזונים ובלמים", שהשתרש בארצות הברית ולמעשה משקף באופן המיטבי את הרציונל מאחורי הדוקטרינה וגם את יישומה בפועל . אין אנו מציעים לזנוח את המונח "הפרדת רשויות", שכן הוא מושרש מדי בכתיבה, בחינוך הדמוקרטי, במדעי המדינה ובמשפטים . לטעמנו, השימוש המיטבי יהא "ביזור סמכויות ( הפרדת רשויות ) " . כך יישמר המונח הישן, לשם חיפושים דיגיטליים והבנת הקורא, וגם יבוא לידי ביטוי המונח הקולע יותר לפרשנות הנכונה והמתאימה לישראל ובכלל . מסקנה נוספת הקשורה למינוח ולרטוריקה נוגעת לפסיקת בית המשפט העליון . לדעתנו, ראוי שבית המשפט, בשעה שהוא דוחה עתירות על הסף, ישקול במידה רבה יותר של זהירות את השימוש בדוקטרינת הפרדת הרשויות . אף כי לעיתים השימוש במונח קולע, במקרים אחרים, כאשר בית המשפט נמנע מהתערבות פשוט משום שלא מתגבשת עילת ההתערבות, השימוש ב"הפרדת הרשויות" כנימוק לדחיית עתירה אינו קולע ויוצר מצג כאילו פרשנותו של הש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר