סיכום

39 פרק 2 | המתקפה על בית המשפט והשימוש ברטוריקה של הפרדת רשויות ביקורת כזאת להתקיים — עליה להיות מוגבלת, והיא תתקיים על אף עקרון הפרדת הרשויות ולא בזכות התווייתו . וזה העניין המרכזי שביקשנו להדגים : בכל המקרים שהצגנו נעשה שימוש במונח הפרדת הרשויות במשמעותו הקשיחה כדי להצדיק פגיעה בתפקידה של הרשות השופטת לבקר את פעולות הממשלה או הכנסת . בשם "הפרדת הרשויות" משתלחים בביקורת החוקתית על החקיקה ובביקורת של בית המשפט על פעולות הממשלה . כפי שהצגנו בפרק ,1 תפיסה זו אינה מתיישבת עם פירושו ההיסטורי והתאורטי של המונח, ובוודאי לא עם פירושיו המאוחרים יותר . בפרקים הבאים נראה כי היא גם אינה מתיישבת עם האופן שבו פורשה הפרדת הרשויות ויושמה בימינו אנו בדמוקרטיות מודרניות, בעולם ובישראל .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר