תוכן העניינים

עמוד:6

6 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות יחסי הכנסת ובית המשפט 83 פגיעה בליבת הסמכות של הרשות 85 סיכום 91 פרק 5 . פסיקת בית המשפט העליון הנוגעת לעקרון הפרדת הרשויות 93 פסיקת בית המשפט בעשור האחרון 98 ניתוח פסקי דין חדשים שעסקו לעומק בעקרון הפרדת הרשויות 101 סיכום 109 פרק 6 . מקרה מבחן — התייחסות לתזכיר חוק- יסוד : החקיקה 110 שריון חוקי היסוד והליך תיקונם 111 מעמד חוקי היסוד וביקורת שיפוטית 113 פסקת ההתגברות 114 תפקידו של בית המשפט כמגן המיעוטים והחלשים בחברה 116 שלילת הביקורת החוקתית על חוקי היסוד 119 סיכום 121 פרק 7 . סיכום והמלצות 123 סוגיית המינוח 124 יוזמות החקיקה המבקשות לפגוע בבית המשפט העליון בשם "הפרדת הרשויות" 126 חיזוק דוקטרינת ביזור הסמכויות בישראל : חיזוק סמכויות הפיקוח של הכנסת וחיזוק עצמאות הרשות השופטת 129 נספח . פרקים מתוך "חוקה בהסכמה" שיכולים לשמש בסיס לחוק-יסוד : חקיקה ראוי 131 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר