תקציר

8 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות הברורות ביותר לכך הן העובדה שרוב חברי הממשלה הם למעשה חברי כנסת, ולממשלה יש רוב קבוע בכנסת, ושבממשלה פועלת "ועדת שרים לחקיקה" החולשת על רוב החקיקה בכנסת . נוסף על כך, גם בהיבטים רבים אחרים יש חפיפת סמכויות ופיקוח הדדי בין הרשויות . בדיקה של היחסים בין הרשויות העלתה כי הכנסת חלשה מאוד באופן מבני, מבחינת סמכויות הפיקוח שלה על הממשלה . כך גם נסקרו יחסי הרשות השופטת עם הרשויות האחרות ונמצא כי סמכויות הפיקוח שלה, שהיו מקובלות עוד מיום הקמת המדינה, התחזקו בשנות השמונים והתשעים, בין השאר בעקבות החקיקה בכנסת בשנת 1992 של חוק- יסוד : כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד : חופש העיסוק . במחקר המשווה ניתחנו במפורט ארבע שיטות דמוקרטיות בארבע מדינות : ארצות הברית, גרמניה, צרפת ובריטניה . בכל המדינות נמצאו גישות שונות באשר למידת הגמישות בחלוקת הסמכויות וברכיב ההפרדה, אך בשום מדינה לא נהוגה שיטה הקרובה אפילו לזו המוצעת על פי גישת ה"חומה הסינית" . בכולן נהוגים רכיבים שונים של פיקוח על כוחו של הרוב הפוליטי . מעבר לכך, בדיקה של המצב במדינות אלו, ובדיקה רוחבית ש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר