יוזמות החקיקה המבקשות לפגוע בבית המשפט העליון בשם "הפרדת הרשויות"

127 פרק 7 | סיכום והמלצות חקיקה זה, יש להתנגד לרטוריקה שלפיה ההצעות האלה יקדמו את "הפרדת הרשויות" . התשובה העיקרית לכך היא שביזור הסמכויות והצורך באיזונים ובבלמים אינם מכתיבים הפרדה מוחלטת בין הרשויות אלא דווקא את קיומם של קשרים וגשרים בין הרשויות, פיקוח הדדי ובקרה שלהן זו על זו . הניסיון לפגוע בסמכויות הפיקוח או בעצמאותו של בית המשפט יפגע פגיעה קשה בעקרון ביזור הסמכויות ובעיקר במטרה שלשמה הוא נוצר : למנוע מהשלטון את האפשרות להשיג כוח מוחלט ועריצות כדי לשמור על חירות האזרחים . אין שיטה שבה פורשה הדוקטרינה כאילו יש להקים "חומה סינית" בין הרשויות ולמנוע כל מגע ביניהן . גם בישראל אין שום בסיס לטעון שכך פורשה הדוקטרינה או שכך היא צריכה להתפרש . תעיד על כך העובדה הפשוטה שאותם חברי כנסת ושרים המציעים את הצעותיהם "בשם הפרדת הרשויות" אינם מוטרדים מכך שהם עצמם חברים גם בכנסת וגם בממשלה, או לחלופין חברים בקואליציה הנשלטת דה- פקטו על ידי החלטות הממשלה . גם הם מבינים היטב כי בשיטה הישראלית אומץ המובן הגמיש של הפרדת הרשויות . אין גורסים אצלנו הפרדה מוחלטת בין הגורמים המפעילים פונקציות שלטוניות ; לה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר