סיכום

122 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות הסמכויות . במקום לחזק את הדמוקרטיה בישראל ולקדם את השיטה המשפטית הנהוגה בה לעבר שיטה דמוקרטית- חוקתית, הוא מערער את יסודותיה החיוניים . בין כוחה הרב מאוד של הכנסת, בהיותה רשות מחוקקת ומכוננת, לממשלה השולטת בכנסת ולבית המשפט המאזן אותן מתקיים כיום ( בקושי ) איזון עדין, והוא יתערער עד מאוד . ישראל עלולה לגלוש לעבר עריצות — בדיוק המצב שדוקטרינת ביזור הסמכויות נועדה למנוע ולסכל . שימוש ברטוריקה של הפרדת רשויות במובנה הקשיח כדי לתמוך בהצעת החקיקה האמורה הוא שימוש מטעה ומשולל כל יסוד . התזכיר אינו מבקש לקדם את הפרדת רשויות, אלא להפך — הוא מבקש לחסלה .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר