פרשנות "הפדרליסט": קשיחה או גמישה?

22 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות הרשויות . 28 עם זאת, גם כותבי "הפדרליסט", בהסבר שהם מביאים לשיקוליהם בעיצוב חוקת ארצות הברית, מבהירים היטב כי הם אינם מפרשים כך את מונטסקייה . ההפך הוא הנכון . במאמר מס' 47 , שכותרתו "בדיקה וקביעה של משמעות הכלל המחייב הפרדה בין מחלקות השלטון", עונים הכותבים להשגות המושמעות כלפי החוקה האמריקאית, שלפיהן היא "מפֵרה כביכול את כלל המדינה הדורש ששלוש המחלקות — המחוקקת, המבצעת והשופטת — חייבות להיות נפרדות ונבדלות" . 29 הכותבים מסבירים שאף על פי שברור שאסור לרכז את כל הסמכויות באותן ידיים, ומצב כזה פירושו עריצות, הם כופרים לחלוטין בהאשמה זו על אי- הפרדה ומבקשים להבהיר מהו המובן שבו "השמירה על החירות מחייבת שאכן תהיינה שלוש המחלקות הגדולות של השלטון נפרדות ומובדלות" . הם פונים אל ה"אורקל שאליו פונים ואותו מצטטים תמיד בנושא הזה [ . . . ] — מונטסקייה המהולל" . 30 לדבריהם, מונטסקייה ראה את הדגם המושלם להגשמת החירות המדינית במודל של אנגליה . לכן, "כדי שנדע מעבר לכל ספק שלא טעינו בהבנת כוונתו במקרה זה", הם חוזרים ובודקים את חוקיה של אנגליה, וכבר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר