ניתוח פסקי דין חדשים שעסקו לעומק בעקרון הפרדת רשויות

102 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות בג"ץ קווטינסקי : שאלת הליך החקיקה בעניין קווטינסקי נידונה שאלת תוקפו של החוק למיסוי דירה שלישית שעבר במסגרת חוק ההסדרים . העתירה לא עסקה כלל בתוכנו של החוק, אלא אך ורק בהליך החקיקה . בהחלטה תקדימית ביטל בג"ץ ברוב דעות את החוק, אף על פי שלא סתר כל חוק יסוד, בנימוק שהתקיים בו "פגם היורד לשורש ההליך" . במקרה זה נבע הפגם מכך שלא קוים עקרון ההשתתפות, המחייב כי לחברי הכנסת תהיה הזדמנות להשתתף בדיון ושתהיה להם אפשרות מעשית לגבש דעה בנוגע להצעת החוק : 276 ההצעה נידונה בדיון זריז באישון ליל, ולחברי הכנסת לא הייתה אפשרות מעשית לראות את נוסח ההצעה לפני ההצבעה, לדון בו ולגבש דעה . לפי דעת הרוב בפסק הדין, וגם לפי גישת היועצת המשפטית של ועדת הכספים והיועץ המשפטי לכנסת, הדבר הצדיק את פסילת החוק משום שהיעדרו של דיון מינימלי פגע בעקרון ההשתתפות . 277 בפסק הדין התייחסו שופטי בית המשפט בהרחבה לדוקטרינת הפרדת הרשויות . השופט נעם סולברג טען כי משום שבית המשפט מגן על הליך החקיקה בכנסת מפני התערבות הממשלה — שנציגיה, באמצעות משרד האוצר, הם שהאיצו את הדיון ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר