בריטניה

41 פרק 3 | מודלים של הפרדת רשויות או ביזור סמכויות : סקירה השוואתית ולהפוך לחוק בלי לקבל את אישור בית הלורדים . 71 בה בעת, בית הלורדים יכול להשעות כל חוק — למעט חוק תקציב 72 — לתקופה שאורכה עד 12 חודשים, הגם שאינו יכול כיום לבטל חקיקה . 73 סמכות זו שבית הלורדים מחזיק בה היא סמכות של וטו מוגבל להשעיה זמנית . לפיכך החלוקה לשני בתים משמשת כאן למיתון ולאיזון בתוך הרשות המחוקקת עצמה, כפי שתיאר מונטסקייה . בהיעדר חוקה כתובה ומסודרת, המוסכמות החוקתיות בממלכה המאוחדת, שרובן בלתי כתובות, נתגבשו במשך השנים באמצעות קונבנציות משפטיות . לאחר שמתקיימות בחירות כלליות לבית התחתון, המלכה מתייעצת עם סיעות הפרלמנט ובדרך כלל מפקידה את הסמכות לעמוד בראשות הממשלה בידי ראש המפלגה הגדולה ביותר, והוא ממנה את חברי הממשלה, אשר לרוב יהיו מקרב סיעתו . 74 תפקידם של השרים בשיטה הפרלמנטרית אינו מסתכם בניהול משרד ביצועי אלא הם חלק מגוף שמקבל החלטות, ולכן ראש הממשלה צריך לגבש רוב מקרב השרים בהצבעות ספציפיות . כמו בישראל, גם בבריטניה אין מניעה ששר יהיה חבר פרלמנט, וכך אכן קורה על פי רוב, בניגוד לשיטה הנשיאותית, שבה ההפר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר