הצעות חוק שמבקשות לפגוע בסמכויות בית המשפט העליון ובעצמאותו

37 פרק 2 | המתקפה על בית המשפט והשימוש ברטוריקה של הפרדת רשויות יסוד : החקיקה" שיתַמְרֵר באופן ברור ( ולראשונה גם מוסכם ) את מערכת המסילות השלטונית . המצב האבסורדי שבו הממשלה והכנסת מופתעות פעם אחר פעם מתמרור עצור משפטי הכובל את פעולתן ייפסק, כך אני מקווה, עם כניסתו של חוק זה לתוקף . 66 דוגמה נוספת, מן האקדמיה, עולה מדבריו של פרופ' מנחם מאוטנר, שטען כי עקרון הפרדת הרשויות נפגע מכך שבית המשפט מעביר ביקורת חוקתית ומכך ש"המציא חוקה", לשיטתו של מאוטנר . כך למשל כתב במאמר ביקורת על ספרו של פרופ' דניאל פרידמן "המקל והחרב" ( פרידמן, שהיה שר המשפטים בעבר, הוא מהתורמים לתפיסתה של הפרדת הרשויות במובנה הקשיח ) : עלייתו של האקטיביזם השיפוטי הגורף [ . . . ] גרמה לפגיעה בדמוקרטיה על- ידי שיבוש חמור של הפרדת הרשויות . שיבוש זה בא לידי ביטוי לא רק בפלישתו של בית-המשפט לתחום החקיקה — עד כדי "המצאת חוקה" בעבור המדינה, יש מאין ובהבל פה, כביטויו של פרידמן — אלא גם בדרך של התערבות בתוצאות הבחירות, כפי שקבע אותן העם בהצבעתו . 67 טענה מסוג אחר מתמקדת באופן מינוי השופטים בישראל וגורסת כי השקפותיהם של השופטים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר